WereldWoordenWeb | Woorden die in meerdere talen voorkomenWereldwoordenweb


Er zijn veel woorden die, al dan niet voorzien van accenten, in diverse talen voorkomen, en meestal ook nog een andere betekenis hebben. We proberen een zo compleet mogelijke lijst aan te maken. Iedereen kan deze lijst helpen aanvullen!
Wanneer een vertaling op zichzelf ook een vertaling heeft, kan je dit woord aanklikken.

Er zitten momenteel 180 woorden in de database. Wil jij deze lijst helpen uitbreiden? Klik hier!


A
· An
· Arts
· Aloud
· All
· Also

B
· Bil
· Beer
· Big
· Bui
· Brat

C
· Chat
· Café

D
· Dun
· De
· Dit
· Des
· Die

E
· En
· Elf

F
· File
· fur
· Fin

G
· Gut
· Gave
· Gras

H
· Heel
· Hand

I
· I

J
· Je

K
· Kind
· Keel
· Konten

L
· Lag
· Lever
· Lied
· Leve
· Laden

M
· Me
· Mets
· Mug
· Mare
· Men

N

O
· Och
· Onze
· On
· Os
· Or

P
· Pour
· Pit
· Part
· Put
· Plein

Q

R
· Rot
· Room
· Reis
· Rug

S
· Sable
· Sagen
· Solange
· Si
· Sein

T
· Toe
· Teen
· Tip
· Tor
· Tot

U

V
· Vin
· Vague
· Vis
· Ver
· Verflucht

W
· Winkel
· Wee
· Wit
· Wie
· Went

X

Y

Z
· Zit